Termostat BNDQ-D4

Termostat BNDQ-D4 je naprosto laciný pokojový termostat, který jakž takž splňuje požadavky na spínání topení, popřípadě chlazení, či větráku. Koupil jsem jej kdysi (10 let) za cca 150- 200 kaček už ani nevím kde....HADEX.cz
Drobný problém je s jeho připojením, neboť má 3 spínané výstupy ale pouze triakové do 30V střídavých. Co to obnáší? Abychom jej mohli připojit na spínání kotle, musíme do obvodu triaku zařadit zdroj 24V střídavých a střídavé relé, které potom bude spinat kotel.
Po vložení dvou tužkových baterií se termostat ráčil ukázat celý displej a nejdříve je potřeba nastavit týdenní čas. Krátký návod který byl přiložen vcelku dostatečně vše vysvětluje.
1. Popis
Teplotou řízený programovatelný spínač porovnává naměřenou teplotu prostředí s uživatelem nastavenou teplotou a podle nastavení zapíná nebo vypíná příslušný spotřebič.
Termostat pracuje ve třech provozních režimech: Cool (chlazení), Warm (topení) a Off (je vypnut), žádné dva z těchto režimů nemohou pracovat současně, jinými slovy, když termostat přepnete do jiného režimu, předchozí režim je automaticky ukončen.
Režim Cool: je-li teplota prostředí vyšší než teplota nastavená nebo vyšší než 39°C (továrně nastavená teplota) zapne se chladicí zařízení.
Režim Warm: je-li teplota prostředí nižší než teplota nastavená nebo nižší než 5°C (továrně nastavená teplota) zapne se topné zařízení.
Termostat je vybaven 8 skupinami programů, můžete nastavit čas zapnutí ON, teplotu a čas vypnutí OFF.
Aby byly pokryty všechny požadavky, termostat je vybaven i funkcí Fan. Je-li tento režim nastaven na AUTO, ventilátor bude spínán současně s chladicím/topným zařízením, je-li FAN nastaven na ON, bude pracovat stále.
2. Displej a ovládání
Přístroj 5 ovládacích tlačítek:
2.1 MODE (režim)
Přepíná mezi CLOCK(hodiny), RUN(chod) a PROG(programování)
2.2 FUNCTION (funkce)
Řízení chlazení, topení a BOOST (posílení)
2.3 PROG (program/programování)
Přepíná mezi programem a BOOST
2.4 ENTER (vložit)
Volí mezi hodinami a minutami;
V režimu FAN přepíná mezi AUTO a ON
2.5 SET (nastavit)
Nastavení dne v týdnu, hodin, minut, teploty a doby sepnutí režimu BOOST
3. Nastavení
3.1 Nastavení času
Stiskněte tlačítko MODE a zvolte CLOCK, na displeji se zobrazí MODE: CLOCK. Současně začne na displeji blikat den v týdnu, stiskem tlačítka SET nastavte den v týdnu. když je nastaven současný den v týdnu, stiskem tlačítka ENTER jej uložíte. Začne blikat údaj hodin, nastavte skutečnou hodinu tlačítkem SET a potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Rozbliká se údaj minut, tlačítkem SET nastavte skutečnou minutu a potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Pak stiskněte dvakrát tlačítko MODE, tím je nastavování ukončeno a na displeji se zobrazí MODE: RUN
3.2 Programování
3.2.1 Jsou dva způsoby, jak nastavit programování: jak zmíněno výše, když je nastaven skutečný údaj minut a údaj bliká, jedním stiskem tlačítka MODE vstoupíte do programování automaticky a na displeji se zobrazí MODE:
PROG, současně se v pravém horním rohu displeje objeví 1 START, což znamená že můžete začít programovat. Nebo
3.2.2 Můžete také stisknout tlačítko MODE dvakrát a spustit režim RUN. V tomto stavu se po stisku tlačítka PROG na displeji objeví MODE: PROG a současně se v pravém horním rohu displeje objeví 1 START, což znamená že můžete začít programovat.
Když jste v režimu programování, stiskněte tlačítko SET a nastavte údaj dne v týdnu, stiskem tlačítka ENTER jej potvrďte a podobně nastavte hodinu a minutu času zapnutí. Po stisku tlačítka PROG začne blikat údaj teploty, stiskem tlačítka SET nastavte požadovanou teplotu a stiskněte tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí 1 END a začne blikat údaj dne v týdnu.
Stejným způsobem nastavte den, hodinu a minutu vypnutí.
Stiskněte tlačítko PROG a můžete nastavovat další programy, celkem 8.
Stiskem tlačítka MODE ukončíte nastavování.
3.3 Hlavní funkce
Stiskněte tlačítko MODE a zvolte režim RUN. Na displeji se zobrazí MODE: RUN. Tlačítkem FUNCTION je možno zvolit COOL, WARM nebo OFF.
3.4 Funkce BOOST
Tato funkce je ve skutečnosti odpočítávání. Pokud chcete aby se v režimu COOL nebo WARM spustilo chlazení nebo topení bez ohledu na nastavenou teplotu, postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko PROG, na displeji se zobrazí 01 BOOST, číslo ukazuje čas po který chcete, aby chlazení nebo topení pracovalo bez ohledu na nastavenou teplotu. Stiskem tlačítka SET nastavíte potřebný čas (v minutách, maximálně 60 min.) a stiskem tlačítka ENTER funkci BOOST spustíte. Chcete-li topení nebo chlazení zastavit dříve než se zastaví automaticky v nastaveném čase, stiskněte tlačítko PROG.
3.5 Funkce FAN
Tato přídavná funkce pracuje pouze je-li na displeji zobrazeno MODE: RUN. Jsou k dispozici dva režimy: AUTO a ON, stiskem tlačítka ENTER zvolíte požadovaný režim. V režimu ON je ventilátor spuštěn stále, v režimu AUTO se ventilátor zapíná pouze s chlazením nebo topením.
4. Technické údaje
Chlazení/topení/ventilátor: 3 nezávislé výstupy
Minimální nastavení: 1 minuta
Zobrazovaný rozsah teplot: 3°C – 71°C
Nastavitelný teplotní rozsah: 5°C – 35°C
Přesnost měření teploty: ± 0,5°C
Napětí zátěže: 230V
Maximální proud zátěže: 3A
Napájení: 3V (2 baterie AA 1,5V)
Instalace: na zeď
BNDQ-T4WL
Provozní kmitočet: 433,92MHz

Uvedení do provozu


První problém po oprášení termostatu nastal když jsem zjistil, že triak, spínající právě topení je špatný, ale dva další (pro chlazení - cool a větrák -fan) spínají bez problému. Jelikož funkci COOL nehodlám používat, vypájel jsem porouchaný triak a nahradil jej dobrým z pozice COOL.
A teď k zapojení:
Jelikož kotel požaduje spínání pomocí spínacího kontaktu, je potřeba do zapojení doplnit napájecí transformátor cca 24V střídavých. vývod z trafa se přivede na kontakt COMMON (levý) a druhý vývod trafa na cívku střídavého relé 24VAC na jejíž druhý konec přijde kontakt WARM (třetí zleva)
Na spínací kontakty relé poté přijde připojit kabel od kotle.
Jenže bohužel se mi nějak v zásobách potřebné střídavé relátko nepodařilo najít a tak jsem použil jakousi náhradní cestičku a to je připojit do zátěže triaku malou 24V/ 0.05A žárovku ze signálky a k žárovce paralelně usměrňovací můstek s vyhlazovacím kondíkem a pak už stačí připojit relé stejnosměrné 24VDC.
To by asi tak stačilo , ještě pár fotek toho bastlu na stole, který funguje a finálovka přijde předělat do krabice a přímo na kotel a k termostatu povede jen dvojinka malého střídavého napětí.....
Ještě malá poznámečka na konec: Destičku plošného spoje není moc dobré při výměně tyristoru oddělávat, protože jsou na ní i gumové vodivé lišty pro display a při opětovné montáži může nastat problém se zobrazením displeje, možná je lepší vadný triak ustřihnout zvrchu a napájet nový na zbylé špičky, není to nic krásného, ale ......
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Doporučuji
Hledáte spolehlivé místo pro Vaše webové stránky? ONEbit hosting - garantované webhostingové služby se zárukou spokojenosti
Dynamic DNS for your domain
Kdo je On-line
Hosté On-line: 1

Členové On-line: 0

Registrovaní členové: 5
Nejnovější člen: gerisa
Navigace
Domů
Články
Download
Odkazy
Kontakt
Návštěvnost
TOPlist
hledej
Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.