Časový spínač CE 030
Časový spínač CE 030 cena cca $5.
Multifunkční časové relé s mnoha funkcemi, pokrývající většinu požadavků pro automatizaci.
Modul obsahuje opticky oddělené spouštění, umožňuje nezávislé nastavení 2 časů v rozpětí 0.1s až 270 hodin s přesností 0.01s.
Uživatel si může nastavit, prohlédnout a vybrat jednu z 18ti různých funkcí popsaných podrobně v dokumentaci. Funkce 1-8 se aktivují automaticky po přivedení napájení časovače nebo triggerem. Funkce 9-18 se aktivuje přivedením nízkoúrovňového pulsu (?20ms) na svorku spouštění (TRIG). Časovač může být využitý například pro osvětlovací účely (schodišťové spínače), domácí automatizace (zpožděné sepnutí/vypnutí spotřebičů), průmyslové automatizace a regulace, automobilové elektronice, PLC, apod.

Popis LED:
MD – bliká = aktivní stav,
MD - svítí = nastavení časovače
T1 – čas t1
T2 – čas t2
NX – počet opakování cyklu, nebo násobky času
PWR – napájení
RE – stav relé - svítí, pokud sepnuté
IN1 – vstup TRIGGER
Popis tlačítek:
Nečíslovaný seznamSET – nastavení a krokování mezi MD, t1, t2, Nx
Nečíslovaný seznamSWI – přepínání režimu provoz/nastavení a pozic na zobrazovači
Nečíslovaný seznamNUM+ hodnoty navýšení
Nečíslovaný seznamNUM- hodnoty snížení
Funkce časovače:
Prohlížení nastavených parametrů umožňuje delší (2s) stisk tlačítka SWI, LED MD přestane blikat a svítí trvale.
Tlačítkem SET je možné procházet jednotlivé parametry funkcí (t1, t2, Nx).
Změna parametrů se provádí delším stisknutím tlačítka SET v aktivním režimu. Rozbliká se první pozice na zobrazovači, určující číslo programu. Výběrem (NUM+/NUM-) požadovaného programu a následným stiskem SET se přepne do režimu nastavení času t1. Další stisk SET umožní nastavení t2 a poslední Nx. Nastavení pozic umožní tlačítko SWI.
Nastavené hodnoty potvrdíme dlouhým stiskem SET.
Trigger: každou funkci lze spínat i zemním pulsem na vývodu TRIG o trvání pulsu alespoň 20ms .Časovač reaguje na náběžnou hranu pulsu.
Cyklus Nx:
Pro funkce 1-6, 10-12 : pomocí volby Nx lze zadat kolikrát se má perioda času t1 nebo t2 prodlužovat. Hodnota 0 znamená nekonečně. Levé dvě číslice jsou pro čas t1 a pravé dvě pro čas t2.
Pro funkce 7,8,17,18 : Hodnota Nx znamená počet opakování
Upravit
Popis funkcí:
01: Zpožděné zapnutí. Po zapnutí napájení nebo při pulsu na TRIG dojde po uplynutí času t1 k sepnutí relé.
02: Zpožděné vypnutí. Po zapnutí napájení nebo při pulsu na TRIG dojde po uplynutí času t1 k vypnutí relé.
03: Zpožděné zapnutí po uplynutí doby t1 relé sepne na dobu t2, po té dojde k vypnutí relé.
04: Zpožděné vypnutí po uplynutí doby t1 relé vypne na dobu t2, po té dojde k zapnutí relé.
05: Cyklické spínání. Po uplynutí doby t1 relé zapne na dobu t2, po té dojde k vypnutí relé. Celý cyklus je opakován.
06: Cyklické spínání. Po uplynutí doby t1 relé vypne na dobu t2, po té dojde k zapnutí relé. Celý cyklus je opakován.
07: Cyklické spínání s počtem opakování. Po uplynutí doby t1 relé zapne na dobu t2, po té dojde k vypnutí relé.
08: Cyklické spínání s počtem opakování. Po uplynutí doby t1 relé vypne na dobu t2, po té dojde k zapnutí relé.
09: Zapínání a vypínání pomocí pulsu přivedeného na TRIG. Stačí krátký puls pro změnu předchozího stavu.
10 až 18 naleznete v dokumentaci
Multifunkční časový spínač, CE 030
Napájení: 12V DC ±10%
Spotřeba: klidová 40mA, relé sepnuté 70mA
Spínací kontakt: 250V AC 10A,
Druh kontaktu relé: přepínací
Počet funkcí: 18
Počet časovačů: 2
Možnost spouštění (TRIG): ano, puls 20ms, 0V
Pracovní teplota: -20° ~ 70°C
Barva zobrazovače: rudá
Rozměry: 76 x 45mm
Váha: 30g
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Doporučuji
Hledáte spolehlivé místo pro Vaše webové stránky? ONEbit hosting - garantované webhostingové služby se zárukou spokojenosti
Dynamic DNS for your domain
Kdo je On-line
Hosté On-line: 1

Členové On-line: 0

Registrovaní členové: 5
Nejnovější člen: gerisa
Navigace
Domů
Články
Download
Odkazy
Kontakt
hledej
Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.