Některé funkce , které se hodí
Přidal limlejn dne 12.05.2014 12:16
Funkce Nz
Můžete použít pro vrácení nuly, řetězce nulové délky (" ") nebo jiné zadané hodnoty, pokud má Variant hodnotu Null. Tuto funkci můžete například použít pro převod hodnoty Null na jinou hodnotu a zabránit jejímu šíření v rámci výrazu.
Funkce Nz je užitečná u výrazů, které mohou obsahovat hodnoty Null. Pokud chcete, aby výraz byl přehodnocen na jinou hodnotu než je hodnota Null, i když obsahuje hodnotu Null, použijte funkci Nz pro vrácení nuly, řetězce nulové délce nebo uživatelem nastavené vrácené hodnoty.
Například výraz 2 + varX vždy vrátí hodnotu Null, pokud bude mít argument Variant varX mít Null. Výraz 2 + Nz(varX) však vrátí hodnotu 2.
Funkci Nz lze často použít jako alternativu funkce IIf. Například v následujícím kódu jsou k vrácení požadovaného výsledku potřebné dva výrazy, včetně funkce IIf. První výraz zahrnující funkci IIf se používá pro kontrolu hodnoty proměnné a jejímu převodu na nulu, pokud má hodnotu Null.