Export dat do txt souborů a jejich upload na web
Přidal limlejn dne 07.02.2019 18:13
Export dat do textového souboru:
fldrPath = CurrentProject.Path
filePath = fldrPath & "\" & fileName & DatNazev & ".txt"

Soubor = FreeFile
Open filePath For Output Shared As #Soubor
Print #Soubor, Me.DatOd
Print #Soubor, Me.DatDo
Print #Soubor, Me.txtCena
Close #Soubor


Výsledný soubor má ale jiné kódování (Windows-1250) , které se na webových stránkách zobrazuje se špatnou diakritikou.
proto je potřeba při načítání tohoto souboru vložit do načítacího skriptu php konverzní funkci:
Příklad:

$radek = file($soubor);
for ($i = 0; $i < Count ($radek); $i++) { // smyčka řádky txt souboru
$radek[$i] = iconv ( "Windows-1250", "UTF-8//TRANSLIT", $radek[$i] );
echo $radek[$i];
echo "
";
}


K podobnému problému dospějeme také, chceme-li přímo na webu zobrazený soubor dat, následně upravit. Pokud bychom při ukládání opraveného souboru nepoužili Funkci iconv v opačném gardu, uložil by se nám soubor v UTF-8.
Potom by opětovné načtení souboru (již v UTF-8) narazilo na převod z windows-1250 do UTF-8 a zobrazilo zmršenou diakritiku.
Takže při zápisu opraveného souboru musíme použít:
$radek[$i] = iconv ( "UTF-8//TRANSLIT", "Windows-1250", $radek[$i] );