ListBox a ComboBox
Přidal limlejn dne 12.02.2019 08:48
Jak nastavit výchozí hodnotu s seznamu hodnot ?

V listboxu a comboboxu máme seznam položek a chceme aby při startu formuláře byla předem vybrána poslední položka v seznamu:
Ve vlastnostech daného prvku v položece Datové - Výchozí hodnota zapíšeme:

[lboNazev].[itemdata](5) (znamená 6tou! položku) nebo poslední :

[lboNazev].[itemdata]([lboNazev].[ListCount]-1)

Pokud chceme toto nastavit v kódu VBA musíme v události LOAD formuláře přidat kód např:

Dim a
a = Me.lboNazev.ListCount - 1
Me.lboNazev.Selected(a) = True