Fašistický manifest 2019 (Itálie)
Přidal limlejn dne 02.09.2016 15:41
Nálepkování určitých názorů a lidí je dnes velmi "módní" a tak je každý, kdo projeví jen trochu zdravého rozumu okamžitě nazván xenefobem, fašistou. Co ale ten fašismus vlastně je? Na stránkách www.coservapedia.com/Fascist_Manifesto_,1919 nalezeme anglický překlad a foto originálu Fašistického manifestu. Volný český překlad následuje v pokračování článku. Každý nechť si udělá obrázek sám, mě jaksi vzdáleně připomíná některé programové prvky blíž nejmenované partaje......
Novinka
Nálepkování určitých názorů a lidí je dnes velmi "módní" a tak je každý, kdo projeví jen trochu zdravého rozumu okamžitě nazván xenefobem, fašistou. Co ale ten fašismus vlastně je? Na stránkách www.coservapedia.com/Fascist_Manifesto_,1919 nalezeme anglický překlad a foto originálu Fašistického manifestu. Volný český překlad následuje v pokračování článku. Každý nechť si udělá obrázek sám, mě jaksi vzdáleně připomíná některé programové prvky blíž nejmenované partaje......


Alceste De Ambris a Filippo Tommaso Marinetti
Italové! Zde je program autentického italského hnutí. Je revoluční, protože je protidogmatické, silně inovativní a proti předsudkům
Politické problémy: Požadujeme:
a) všeobecné volební právo na regionální bázi, s poměrným zastoupením a pasivní i aktivní volební právo pro ženy
b) minimální věk pro hlasování voličů 18 let a pro volené na 25 let
c) zrušení senátu
d) svolání národního shromáždění na dobu tří let, primární odpovědností bude vytvořit ústavu státu
e) vznik národní rady expertů pro otázky zaměstnanosti, dopravy, veřejného zdraví, komunikace, atd. Výběr bude proveden z odborníků nebo podnikatelů. Tito budou mít legislativní pravomoc a budou zvoleni přímo do generálního úřadu s ministerskými pravomocemi
Sociální problémy: Požadujeme:
(a) rychlé vydání státního zákona, který potvrzuje osmihodinový pracovní den pro všechny zaměstnance
b) stanovení minimální mzdy
c) účast zástupců zaměstnanců v řídících orgánech průmyslových společností
d) prokázat stejnou důvěru odborovým svazům, (které prokážou, že jsou odborně a morálně na výši), jaká je věnována vedení průmyslových organizací nebo státní správě
e) rychlou a úplnou systematizaci železnice a všech odvětví dopravy
f) nezbytnou úpravu zákonů o sociálním pojištění. Zrušit stávající minimální věk odchodu do důchodu. Navrhujeme snížení z 65 na 55 let věku
Vojenské problémy: Požadujeme:
(a) vytvoření instituce národní milice s krátkou dobu služby pro výcvik a výhradně pro obranné účely
b) znárodnění všech továren na výrobu zbraní a výbušnin
c) národní politiku určenou pro mírové šíření italské národní kultury ve světě
Finanční problémy: Požadujeme:
a)silně progresivní daň z kapitálu, která bude ve skutečnosti vyvlastněním části celkového jmění

b) zabavení veškerého majetku náboženským kongregacím a zrušení všech diecézí, které tvoří obrovské závazky lidem a právům chudých
c) revizi všech vojenských kontraktů a zabavení 85 procent ze zisku z nich