Mobile Detect - knihovna pto PHP
Přidal limlejn dne 05.11.2018 07:03
Detekce zařízení, ze kterého prohlížíte web již patří mezi základní věci při vytváření webových stránek. Mobile Detect je lehká třída PHP pro detekci mobilních zařízení (včetně tabletů). Používá řetězec User-Agent v kombinaci s určitými hlavičkami HTTP k detekci mobilního prostředí. Použití je snadné a na stránce http://mobiledetect.net/ jsou kromě stažení také příklady použití....